Βελόνες KnitPro 8 Ζευγάρια βελόνων από Νο 3.5 έως Νο 8 Καλώδια Στοπ
Βελόνες Melodies of Life 8 Ζευγάρια βελόνων από Νο 3.5 έως Νο 8 4 Καλώδια...
Βελόνες KnitPro 8 Ζευγάρια βελόνων από Νο 3.5 έως Νο 8 Καλώδια Στοπ