2 Μανίκια από Magicyarnball της επιλογής σας. Κάθε μανίκι είναι 250 μέτρα. (Τα 2 μανίκια...
Ένα (1) Magicyarnball της επιλογής σας 4 κλωνο, 1520 m, 400 gr και 1x300m για τα μανίκια...
Ένα (1) Magicyarnball της επιλογής σας 4 κλωνο, 1520 m, 400 gr και 1x300m για τα μανίκια...
Ένα (1) Magicyarnball της επιλογής σας. Συνολικά 1520 m, 400 gr και το πατρόν για την...
Showing 8 of 4.